12 milionów złotych na pomysły studenckie w ramach ministerialnego konkursu „Najlepsi z najlepszych! 3.0”

08.08.2018 Krócej niż minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Blisko 12 mln zł na realizację 98 studenckich projektów przyznał resort nauki w kolejnej edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych! 3.0”. Za przyznane dofinansowanie będą oni mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i międzynarodowych konferencjach.

W wyniku przeprowadzonego postępowania 139 ofert przekazano do oceny merytorycznej zespołowi ekspertów. Ostatecznie minister nauki i szkolnictwa wyższego zatwierdził 98 ofert do finansowania na łączną kwotę 11 868 790,34 – informuje na stronie internetowej resort nauki. Na liście rezerwowej projektów rekomendowanych do finansowania znalazło się sześć 6 projektów. Będą one mogły otrzymać wsparcie finansowe w przypadku rezygnacji uczelni z listy projektów rekomendowanych do finansowania lub w przypadku możliwości przyznania dodatkowych środków finansowych z budżetu projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0”.

Projekt pozakonkursowy pt. „Najlepsi… 3.0″ to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi… 2.0” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista rezerwowa projektów rekomendowanych do finansowania obejmuje 6 projektów, które będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w przypadku rezygnacji uczelni z listy projektów rekomendowanych do finansowania (zał. 1) lub w przypadku możliwości przyznania dodatkowych środków finansowych z budżetu projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”

Lista projektów nierekomendowanych do finansowania obejmuje 35 projektów.

Lista projektów dofinansowanych i znajdujących się na liście rezerwowej jest dostępna na stronie: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-naboru-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-3-0.html

Źrodło: www.naukawpolsce.pap.pl